Journalisten kunnen een recensie-exemplaar van ‘Erica’ of ‘Martien’ aanvragen via een mail met volledige naam- en adresgegevens en onder vermelding van het medium waarvoor ze werken.